En kameraövning

Innan utbildningsdagen får deltagaren i uppgift att skriva en presentation av sig själv. Denna använder vi sedan för att jobba med förhållningssättet till kameran.