Medieträning? Nej, behövligare än så.

Naturligtvis kan någon av er en dag stå där i en uppkommen kris med en kritisk journalist framför er. Men sannolikheten är betydligt större att ni kommer i kontakt eller redan är i kontakt med kameran eftersom ni vill kommunicera med andra kollegor eller för att introducera era produkter…

Vem håller i utbildningarna?

Jag heter Patrik Karlson och jag har arbetat som filmskådespelare i nästan 20 år. Under de här åren har jag gjort cirka 200 produktioner och bland många arbetat med regissörer som Terry Gilliam, Hannes Holm och Felix Herngren.

En kameraövning

Innan utbildningsdagen får deltagaren i uppgift att skriva en presentation av sig själv. Denna använder vi sedan för att jobba med förhållningssättet till kameran.