Medieträning? Nej, behövligare än så.

Patrik Karlson om skillnader och behov.

En enkel sökning visar att det finns en uppsjö av så kallade medieträningsutbildningar. Dessa fokuserar oftast på att lära dig att hantera krissituationer och att kunna bemöta en journalists tuffa frågor. De bedrivs också i stor utsträckning av journalister eller personer som tidigare arbetat som journalister. Troligt är faktiskt att det finns fler medieträningsutbildningar än det finns mediala kriser att ta hand om.
kamerautbildning.se är inte en sådan utbildning.
Naturligtvis kan någon av er en dag stå där i en uppkommen kris med en kritisk journalist framför er. Men sannolikheten är betydligt större att ni kommer i kontakt eller redan är i kontakt med kameran eftersom ni vill kommunicera med andra kollegor eller för att introducera era produkter för presumtiva kunder eller instruera dem i hur man använder eller servar era produkter.

Skicka ett mail till info@kamerautbildning.se, eller ring oss på 0705-234966, så kan vi prata mer.
Och under tiden så kan du titta vidare på våra utbildningar här.

Allt gott!
/Patrik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *